Termeni și Condiţii

Condiţii de utilizare și confidenţialitatea datelor

 • Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.lci.ro implică acceptarea „Termenilor și Condiţiilor” de utilizare ce vor fi detaliaţi mai jos.
 • Site-ul www.lci.ro este proprietatea Societăţii Comerciale L&C Invest S.R.L. Ne rezervăm dreptul de a face modificări la rubrica „Termeni și Condiţii” precum și orice modificări site-ului www.lci.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina „Termeni și Condiţii” , puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.
 • Site-ul www.lci.ro este găzduit de serverele societaţii comerciale AB Soft S.R.L..  S.C. L&C Invest Com S.R.L. nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.lci.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor in cauză. Sunteţi de acord ca furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe www.lci.ro să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute. Informaţiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligaţi să ne furnizaţi corect numele, adresa si alte informaţii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informaţii, accesaţi meniul “Contul meu”. Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale sunteţi responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. www.lci.ro nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea și confidenţialitatea contului și parolei sale.

Comunicarea Electronică

Prin accesarea site-ului www.lci.ro, folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate echipei L&C Invest Com clientul consimte automat la dezvoltarea unei comunicări electronice cu aceasta. Comunicarea între cele două părţi (client si societate) se realizează în mod electronic, considerându-se astfel ca utilizatorul consimte primirea notificărilor de la www.lci.ro în modalitate electronică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site. Comunicarea electronică poate fi completată, după caz, de cea tradiţională.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului www.lci.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, butoane, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. L&C Invest Com S.R.L. sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.lci.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare.

Accesarea site-ului

S.C. L&C Invest Com S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societaţii fără acordul scris al acesteia.

Confidenţialitatea datelor și securitatea informaţiilor

 • Accesarea www.lci.ro implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de L&C Invest S.R.L. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoţiile www.lci.ro sau despre orice alte promoţii sau activităţi desfașurate de L&C Invest Com S.R.L. prin orice mijloace de comunicare (poșta, e-mail, telefon, SMS, etc.). L&C Invest Com S.R.L. se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terţi, cu excepţia operatorului de marketing direct (al acestuia). Pe site-ul www.lci.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului și parolei personale. L&C Invest Com S.R.L. nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea și confidenţialitatea contului și parolei sale.
 • Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către www.lci.ro numai în scopul declarat al acestui site.
 • Informaţiile din contul de înregistrare, precum și datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru procesarea comenzilor sau informări despre eventualele promoţii. Datele personale vor putea fi transmise autorităţilor în drept pentru verificarea tranzacţiilor comerciale sau orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
 • L&C Invest Com S.R.L. garantează securitatea și confidenţialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic ; nu iși asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul și nici nu garantează faptul ca site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de www.lci.ro nu conţin viruși sau alte componente dăunatoare. De asemenea, L&C Invest Com S.R.L. nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul. L&C Invest Com S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum și a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanţa cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numară (enumerarea nu are un caracter limitativ):
  – dreptul de a cere www.lci.ro să vă confirme prelucrarea sau nu a datelelor dumneavoastră personale, în mod gratuit;
  – dreptul de a cere www.lci.ro să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
  – dreptul de a cere www.lci.ro să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
  – dreptul de a cere www.lci.ro să înceteze expedierea de mesaje promoţionale.
 • Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office@lci.ro . www.lci.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

Alte Informaţii

Cei care vizitează site-ul pot face comentarii sau orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare. În cazul trimiterii unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societaţii L&C Invest Com S.R.L. dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc.

Responsabilităţi privind produsele

 • L&C Invest Com S.R.L. nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet. L&C Invest Com S.R.L. nu iși asumă responsabilitatea și nu poate fi facută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, produse pentru care L&C Invest S.R.L. nu oferă nici o garanţie, expresă sau implicită, nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziţionate nu corespund scopului pentru care au fost achiziţionate ; produsele se pot returna fara a invoca un motiv anume, pentru mai multe detalii vizitaţi secţiunea „Garanţie Produse”.
 • De asemenea, L&C Invest Com S.R.L. nu răspunde pentru funcţionarea site-ului, informaţiile, conţinutul, materialele sau produsele de pe site. Calitatea produselor comercializate prin www.lci.ro cad exclusiv în sarcina producătorilor sau după caz a importatorilor. L&C Invest Com S.R.L. nu va putea fi facută responsabilă în cazul oricăror neconcordante sau lipsuri în ceea ce privește produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamaţie va fi adusă la cunostinţă L&C Invest Com S.R.L. in maximum 10 zile de la recepţionarea produselor.

Limitări ale responsabilităţii

 • Site-ul www.lci.ro și materialele aferente sunt oferite așa cum sunt și atât timp cât sunt disponibile.
 • Societatea L&C Invest Com S.R.L. nu va fi facută responsabilă și nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcţionarea/funcţionalitatea site-ului, informaţiile sau conţinutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.
 • S.C. L&C Invest Com S.R.L. nu va fi facută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale, punitive, de consecinţă sau alte daune (incluzînd fără limitari pierderi de profituri, de venituri sau pierderi economice similare), indiferent dacă se produc prin contract, ca urmare a unui prejudiciu sau alt mod, daune care pot apărea ca urmare a utilizării sau a imposibilităţii de a utiliza materialele disponibile în acest site sau în orice website legat, chiar dacă suntem avizaţi de o astfel de posibilitate, nici faţa de orice cerere a unei terţe părţi.

Litigii

 • Prin folosirea,vizualizarea sau cumpărarea produselor site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile și Termenii de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și L&C Invest Com  S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între L&C Invest Com S.R.L. și clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.
 • Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Declinarea Responsabilităţii

 • Imaginile prezentate pe site, sunt cu titlu de exemplu, produsele livrate putând diferi de imagini în orice mod, în ceea ce privește culoarea, aspectul, textura materialului, etc. Nu suntem răspunzători pentru posibilele diferenţe de culoare între cea de pe monitorul dvs. si cea a produsului în sine.
 • Singura obligaţie a L&C Invest Com S.R.L., faţă de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzatoare, este rambursarea sumelor încasate de societate de la clientul respectiv. Produsele comandate pot fi returnate in termen de 10 zile de la data primirii. Acestea trebuie să fie returnate in ambalajul original și în aceleași condiţii în care au fost livrate. În caz contrar, L&C Invest Com S.R.L., își rezervă dreptul de a refuza returnarea. În cazul acceptării returului, L&C Invest Com S.R.L. se obliga să returneze contravaloarea produselor returnate în termen de 30 zile sau orice alt produs dorit la schimb. După caz, cheltuielile de expediţie vor fi suportate de către client sau comerciant.
 • L&C Invest Com S.R.L. are dreptul de a nu livra parţial sau integral o anumita comandă, în cazul în care anumite produse nu mai sunt disponibile. Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii plătiţi pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor încasate de L&C Invest Com  S.R.L., dar nu și alte despăgubiri.
 • Singura obligaţie a L&C Invest Com S.R.L. faţa de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a produselor cumpărate este returnarea sumelor încasate de la respectivul client.
 • L&C Invest Com S.R.L. nu răspunde de eventualele defecţiuni/deficienţe ale produselor cumpărate prin comandă pe site, și nu poate fi trasat la răspundere în nici un fel ; singura sa obligaţie este de a înapoia banii clientului sau de înlocuire după returnarea produsului defect aflat în garanţie.
 • L&C Invest Com S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare pe site în ceea ce privește preţurile sau alte date/detalii legate de produse, directe sau indirecte. În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, L&C Invest Com S.R.L. îi aloca dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, daca livrarea nu s-a efectuat înca.

Denunţarea unilaterală

Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul ce rezultă din comanda în cel mult 10 zile de la data acceptării livrării. L&C Invest Com S.R.L. se obligă să ramburseze sumele încasate de la acest consumator în maxim 30 de zile.

Politica preţurilor și transportul produselor

 • Preţurile produselor sunt cele afișate pentru fiecare produs în parte. Toate preţurile includ TVA. Costul final al tranzacţiei va include valoarea produselor comandate și valoarea transportului.
 • Plata se poate face prin oricare din modalităţile de plată acceptate. Ne rezervăm drepul de a schimba preţurile de vânzare ale produselor prezentate, atunci când considerâm necesar.
 • Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile, deoarece între momentul plasării comenzii și momentul procesării acesteia, stocul să se modifice. Daca un produs comandat de dumneavoastră nu mai este pe stoc, vă vom anunţa imediat.
 • L&C Invest Com S.R.L. va putea desfășura orice campanie promoţională referitor la produsele afișate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în întregime de către L&C Invest Com S.R.L.

Promoţii și concursuri

L&C Invest Com S.R.L. iși stabiliește singură regulamentele promoţiilor și a concursurilor pe care le organizează. Data începerii și terminării acestor promoţii este specificată pe site. Aceste regulamente sunt aduse la cunosţintă eventualilor participanţi numai prin intermediul site-ului propriu.

Taxe suplimentare

 • Preţul final plătit de client este format din preţul produsului și eventualele cheltuieli de expediţie și împachetare care vor fi precizate.
 • Societatea nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului.
 • Pentru orice taxă percepută în plus ne puteţi contacta imediat.

Fraudă

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului www.lci.ro, sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.lci.ro și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

Dispoziţii finale

 • Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fară obiecţiuni condiţiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.
 • Fiind de acord cu acești Termeni si Condiţii clientul îsi asumă în totalitate drepturile și obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.lci.ro.